TƯỚI NƯỚC QUA ĐIỆN THOẠI REMOTE
03-09-2020     0     Thiết bị tưới Nguyễn Gia

Mỗi lần muốn tưới nước cho khu vườn, bạn phải ra tận nơi để bật/tắt hệ thống tưới, rất bất tiện và mất thời gian. Còn nếu bạn vắng nhà thì cây sẽ rất dễ khô héo và chết đi vì không được tưới nước đầy đủ.

 

I. ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG TƯỚI QUA TIN NHẮN ĐIỆN THOẠI

Để điều khiển được hệ thống tưới qua tin nhắn điện thoại thì hệ thống phải tích hợp một trung tâm điều khiển từ xa (Maka chọn trung tâm Smart Control GSM vì chúng có tính ổn định cao). Thiết bị trung tâm này có khả năng cập nhật trạng thái bằng tin nhắn điện thoại, giúp bạn có thể điều khiển hệ thống tưới tự động từ xa thông qua tin nhắn.

 

thông qua tin nhắn.

Khi bạn muốn tưới cây, bạn chỉ cần soạn 1 tin nhắn trên điện thoại và gửi đến số điện thoại (sim) được tích hợp ở trung tâm => Khi nhận được tin nhắn thì trung tâm Smart Control GSM sẽ cấp điện cho máy bơm (điều khiển máy bơm nước từ xa) => Máy bơm được kích hoạt => Hệ thống tưới lúc này sẽ hoạt động để tưới cho khu vườn của bạn. Đồng thời bạn sẽ nhận được 1 tin nhắn phản hồi hệ thống đã bật.

Khi bạn muốn tưới cây, bạn chỉ cần soạn 1 tin nhắn trên điện thoại và gửi đến số điện thoại (sim) được tích hợp ở trung tâm => Khi nhận được tin nhắn thì trung tâm Smart Control GSM sẽ cấp điện cho máy bơm (điều khiển máy bơm nước từ xa) => Máy bơm được kích hoạt => Hệ thống tưới lúc này sẽ hoạt động để tưới cho khu vườn của bạn. Đồng thời bạn sẽ nhận được 1 tin nhắn phản hồi hệ thống đã bật.

Khi bạn muốn tưới cây, bạn chỉ cần soạn 1 tin nhắn trên điện thoại và gửi đến số điện thoại (sim) được tích hợp ở trung tâm => Khi nhận được tin nhắn thì trung tâm Smart Control GSM sẽ cấp điện cho máy bơm (điều khiển máy bơm nước từ xa) => Máy bơm được kích hoạt => Hệ thống tưới lúc này sẽ hoạt động để tưới cho khu vườn của bạn. Đồng thời bạn sẽ nhận được 1 tin nhắn phản hồi hệ thống đã bật.

 

 

 

OUR PHONE NUMBER: 0967 232 333
TƯ VẤN MIỄN PHÍ: Chat trực tuyến